Uram! Nem csodákért és látomásokért

fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.

 

Taníts meg a kis lépések művészetére!

 

Tégy leleményessé és ötletessé,

hogy a napok sokféleségében és

forgatagában időben  rögzítsem 

a  számomra  fontos  felismeréseket

és tapasztalatokat.

Segíts engem a helyes időbeosztásban.

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok

fontossági sorrendjének, elsőrangú vagy

csupán másodrangú fontossága

megítéléséhez.

 

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és a

mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak

az életen, de  értelmesen osszam be

napjaimat, észleljem a váratlan

örömöket és magaslatokat.

 

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy

az életben minden simán kell,

hogy menjen. Ajándékozz meg azzal a

józan felismeréssel, hogy a nehézségek,

kudarcok, sikertelenségek, visszaesések 

az  élet magától adódó ráadásai,

amelyek révén növekedünk és érlelődünk.

 

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt,

akinek van elegendő bátorsága és

szeretete az igazság kimondásához.

Az igazságot az ember nem magának

mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. 

Tudom, hogy sok probléma éppen

Úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.

 

Kérlek segíts, hogy tudjak várni.

Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk

Van a barátságra. Add, hogy az élet legszebb,

legnehezebb, legkockázatosabb és

legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk.

 

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a

kellő pillanatban és a megfelelő helyen

szavakkal vagy szavak nélkül egy kis

jóságot közvetíthessek.

 

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől. 

Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt,

amire szükségem van.

 

Uram! Taníts meg a kis lépések művészetére!