IMG_6173

A Tudatosság Iskolája

Kereszty András György által 2008-ban alapított iskola, mely intenzív kurzusokkal, illetve kétéves iskolai képzéssel vár! A Tudatosság Iskolája egy nyitott akadémiai képzés, ami az emberek tudatosodását és az élet minőségének javítását tűzte ki célul. Azért jött létre, hogy a tanulók életében jelentősen növekedjen a boldogság szintje. Nagyobb szabadságban, illetve nagyobb testi-lelki-szellemi tudatosságban élhessék mindennapjaikat. Az iskola célja, hogy a tanulók a sok helyen fellelhető tudást egyetlen képzés során sajátíthassák el.  Az igazság mindig egyszerű, így a tananyag nélkülöz minden túlbonyolított vagy a megértés kárára menően túlrészletezett magyarázatot. Összegző módon és érthetően, a jelen kor tudását integrálva ad tanácsokat és ötleteket egy boldogabb és szabadabb élethez. Az iskola tanulói közt egyaránt megtalálhatók fiatalemberek a 20-as éveikben és a 70 év fölötti korosztály is. A tudás mindenkié!

 

Iskola a kíván­csi és sza­ba­don gon­dol­kodó embe­rek­nek!

Isme­ret­szer­zési lehető­ség mind­azok­nak, akik élni kíván­nak, a modern kor lehető­sé­ge­i­vel. Két­he­tente egy alka­lom a fel­töltő­désre, a vidám­ságra, élet­böl­cse­le­tek meg­is­me­ré­sére, a sikeres élethez szükséges ­gya­kor­la­tok elsajátítására! Tudatosság a mindennapi életvitelben! A kétéves képzés során a tanulók betekintést nyernek azokba az igazságokba, melyeket a mai természettudomány, a modern lélektan, illetve az ősi bölcseletek tanítanak, és megtanulják azokat, gyakorlati módon felhasználni.

Ismereteket sajátítanak el

  • amelyek közelebb visznek önmagunkhoz
  • megkönnyítik a mindennapok gyakorlati döntéseit
  • jó irányban befolyásolják a sorsunkat
  • stresszmentes és nyugodt élethez vezetnek
  • közelebb visznek igazi sorsfeladatunk beteljesítéséhezAz iskolát elvégző tanuló képes lesz egyre kiegyensúlyozottabb és boldogabb életet élni, testi, lelki és szellemi szinten egyaránt. Gyakorlatokat sajátít el, melyek által megtanulja uralni az elméjét, megtanulja megőrizni és működtetni energiáit, illetve jártasságot szerez a szellemi világban való eligazodáshoz.