TUDATOS ÚJÉVTERVEZÉS  2017
Ter­vezd meg az éved!

Január 14. szombat délután – Gya­kor­lati fog­lal­ko­zás sok füzetbe írós gya­kor­lat­tal, és medi­tá­ci­ó­val! Miről fog szólni életed filmje 2017-ben testi, lelki, és szel­lemi terü­le­te­ken?! Ha komo­lyan veszed az új évet, lel­ki­leg is érde­mes rászán­nod az időd!

Taní­tás és gya­kor­lat:  14.00–18.00
Hely­szín: Benczúr Hotel (6. kerület, Benczúr utca 35.)

Belépődíj: 8.000 Ft a helyszínen, előregisztrációval 5.000 Ft.
Akik tudatosan előre gondolkodnak, azok mindig jobban járnak!

RÁADÁS AJÁNDÉK: amennyiben előre elutalod a részvétei díj összegét úgy ajándékba kapsz egy belépőjegyet 2.000 Ft értékben András egy tetszőleges előadására!

 

Tervezd meg az évet tuda­to­san!

Ha azt teszed, amire rendeltettél, sosem fogsz unatkozni. Ilyenkor az életerő áramlik benned. Ilyenkor igazából élsz és sikeres vagy. Tegyél fel két fon­tos kér­dést: mit tet­tem eddig és mit fogok tenni ezután?  Ugyanis csak ez szá­mít: az eddigi tapasz­ta­la­tok alap­ján a leg­jobb dön­tést meg­hozni.

Ígér­ge­tés helyett cse­le­kedj itt és most! Gyere!
Várunk a két­ré­szes évter­vező gya­kor­latra! Hozz egy üres füze­tet és leg­alább két tollat:)!

Sze­re­tet­tel vár­lak egy profi újév­ter­vező gyakorlatra!

Jelentkezés az Újévtervező gyakorlatokra

Időpontja 2020. március 21.
Név *

E-mail cím *

Telefonszámod *

Megjegyzésed (ha van)